1. Általános szerződési feltételek

2. Adatkezelési szabályzat

3. Regisztrációs és felhasználási feltételek, jognyilatkozat

4. Cookie-kezelési szabályzat

Általános szerződési feltételek

Üzemeltető: Sheila Natúrkozmetikum Kft.

Cím:  2161 Csomád, Templom utca 8.

Cégjegyzékszám: 13-09-197077

Adószám: 26610290-2-13

Ügyfélszolgálat: +36 30/180-8757

Figyelem! Internetoldalunk használatával Ön a következő feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.A www.sheila-kozmetikum.hu internetes portálon szereplő termékek a www.sheila-kozmetikum.hu internetes portálon üzemelő webáruházban vásárolhatóak meg az alábbi Vásárlási Feltételek szerint. A jelen Feltételek tartalmazzák a Sheila Natúrkozmetikum Kft. (továbbiakban: Eladó) webáruházában, azaz a www.sheila-kozmetikum.hu portálon az Eladó által forgalomba hozott termékeket megrendelők, illetve az alábbiak szerint megvásárolni kívánók Eladóval szemben érvényesíthető jogait, illetve az Eladó korlátozott kötelezettségeit és felelősségét.

A Vevő a sheila-kozmetikum.hu portálon a képernyőn a vásárláskor megjelenő megrendelőlap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja és magára kötelezőnek ismeri el jelen webáruházon keresztüli Vásárlási Feltételeket.

Az Eladó fenntartja a jogot magának arra, hogy jelen Feltételeket bármikor, a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosítsa.

 

A szerződés létrejötte

A Vevő tudomásul veszi, hogy a sheila-kozmetikum.hu portálon végrehajtott megrendelést követően Eladó munkatársa általi visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között adás-vételi ill. szállítási szerződés jön létre.

A megrendelés leadásakor a sheila-kozmetikum.hu portál által generált automatikus email üzenet nem minősül visszaigazolásnak, az kizárólag a megrendelés sikeres rögzítését és Eladó felé történt továbbítását nyugtázza. A szóban forgó szerződés magyar nyelvű.

Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

A megrendelést az Eladó weboldalán keresztül csak regisztrált Vevőtől és csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. Az Eladó a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Vevő a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Eladó a Vevő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vevő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Vevő részére nem érkezik meg, akkor az Eladó ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

A Sheila Natúrkozmetikum Kft. fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az akciós termékkínálatot előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa, az egyes termékek elérhetőségét korlátozza, ill. a meghirdetett akciók kezdési és befejezési időpontját módosítsa. A fenti esetleges változtatásokért az áruház jogi felelősséget nem vállal.

A jelen feltételek elfogadásával a Vásárló tudomásul veszi, hogy a vásárlás fizetési kötelezettséget von maga után.

 

Árak, fizetési mód és fizetés

A sheila-kozmetikum.hu portálon a termékek az általános forgalmi adót tartalmazó bruttó vételárai vannak feltüntetve.

A Sheila Natúrkozmetikum Kft. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függenek az aktuális beszerzési lehetőségektől is.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek. Az árlistákban előforduló esetleges hibákért szíves megértésüket kérjük!

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár, amely tartalmazza az ÁFÁ-t is.

A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, azok alapján az sheila-kozmetikum.hu webáruház ajánlati kötöttsége nem áll be. Amennyiben Ön megküldte részünkre a megrendelést, ajánlati kötöttsége beáll, majd miután Cégünktől megkapta a visszaigazolást a rendelés sikerességéről, úgy a szerződés létrejöttnek tekintendő, ez írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződést Cégünk iktatja, az iktatott szerződések utóbb, a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerinti ötéves elévülési időhöz igazodóan öt évig hozzáférhetőek lesznek. Öt év eltelte után a szerződések megsemmisítésre kerülnek.

A Sheila Natúrkozmetikum Kft. nem felelős az árazási vagy egyéb hibákért, és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére. A sheila-kozmetikum.hu portálon a Vevő választja ki a termék kiszállítási helyét. A termék szállítása kérhető egyéni szállítási címre és átvevőpontra. A termék kiszállításának költsége a portálon megjelenik. Átvevőponton történő termékátadás esetén a vételárat szállítási költség ugyanúgy terheli, mint saját címre történő kiszállítás esetén.

A termékek árának kifizetési módját a Vevő a portálon történő vásárlás során választja ki. A Vevő kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vevő csak az Eladó előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a kiszállított termék vételárát a Vevő nem tudja megfizetni, vagy az áru az Eladónak fel nem róható okból nem adható át, a Vevő köteles az Eladónak az áru rendelkezésre állításával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megfizetni. Átvehető a termék annak vételára az Eladó számlájára történő beérkezését követően is, amennyiben a Vevő az előre történő átutalás fizetési módot választja. Az előre átutalással történő fizetéskor az Eladó e-mailben számlaszámot küld, amely alapján a banki átutalás megtörténhet. Az eredeti számlát a Vevő a termék kézhezvételekor kapja meg. Ha a Vevő kiszállítást kér és készpénzzel egyenlíti ki a vételárat, a Vevő a termék kiszállítási költségét is tartalmazó árat a termék átvételekor fizeti meg az Eladónak vagy Eladó megbízottjának. Átvevőponton történő átvétel esetén a Vevő az árat és a kiszállítási díjat szintén a termék átvételével egyidejűleg fizeti meg. Házhozszállításnál bruttó 50.000 Ft összeg feletti vásárlás esetén csak előre történő átutalás választható fizetési módként. Utánvételes fizetésre nincs lehetőség.

 

A viszonteladás kizárása

A regisztrált viszonteladók kivételével a Vevők a sheila-kozmetikum.hu portálon feltüntetett vásárlási feltételekkel kizárólag a saját használatára jogosultak termékeket vásárolni, nem jogosultak azonban viszontértékesítési tevékenység folytatására.

 

A termék visszaszolgáltatása

A Vevőnek 14 naptári nap áll rendelkezésre arra, hogy indoklás nélkül elálljon a vásárlástól. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette. A Vevő az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszajuttatni az árut a kereskedőnek (azaz maximum a kézhezvételtől számított 28 napon belül).

A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával, ill. kitöltött visszavásárlási nyilatkozattal együtt visszajuttatnia az Eladó címére. Az Eladó kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni.

Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a Vevőnek kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik. Az Eladó utánvétes postai küldeményt technikai okokból nem tud fogadni. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalással vagy postai csekken történő visszafizetéssel lehetséges a 17/1999. (II.5.) számú kormányrendeletben foglaltak szerint.

Elállás esetén az Eladó a termék vételárát nem köteles abban az esetben visszatéríteni, ha a termék nem eredeti állapotban került visszaszállításra (pl. sérült, kopott stb.)Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszatéríti a vevő részére.

 

Egyéb feltételek

Az Eladó által üzemeltetett sheila-kozmetikum.hu webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus- és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

Jogszabályi háttér

A fogyasztói jogok érvényesítésével kapcsolatos alapvető információk (lehetséges vitarendező fórumok: bíróság, mediátor, gazdasági kamarák mellett működő békéltető testületek).- Jogorvoslat az elektronikus kereskedelemben- Az elektronikus kereskedelem megismeréséhez szükséges alapvető jogszabályok- A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény- A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény- A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény- A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet- Az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet

Adatkezelési szabályzat

A kezelt adatok

A portál látogatása során a szerveren biztonsági okokból rögzítjük az Ön hálózati identitását: számítógépének IP-címét és az Ön által használt szoftverkörnyezetet, valamint látogatásának időpontját, és a megtekintett oldalak címét. Ezeket az adatokat elektronikus formátumban tároljuk szerverünkön, bizonyos idő elteltével már csak aggregált formában. Az adatokat csak jogerős bírósági megkeresés esetén adjuk ki. Látogatása során ellenőrző fájlt (cookie) kaphat weboldalunktól. A cookiek elfogadása nem kötelező (böngészőprogramjában letilthatja), ám egyes szolgáltatásaink csak ezek elfogadásával vehetők igénybe. Hírlevelünk feliratkozásakor e-mail címét adhatja meg, amelyet harmadik félnek – a jogerős bírósági megkeresést kivéve – nem adunk ki. Adatai eljuthatnak hozzánk úgy is, ha felveszi velünk a kapcsolatot, esetleg elektronikus formátumban iratokat küld meg nekünk, melyeken a személyes adatai is szerepelnek. Munkatársaink a tudomásukra jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval kezelik, nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek az Ön hozzájárulása nélkül nem történhet meg. A személyes kapcsolatfelvétel során szem előtt tartjuk az adatvédelmi törvényt.

 

Az adatkezelés célja

A szerver által automatikusan rögzített adatokat a szerver biztonságos üzemeltetése érdekében átmenetileg tároljuk. Valamennyi más adatot (hírlevél megrendelés) a szolgáltatások működtetése (hírlevél kézbesítése), illetve a felhasználók azonosítása érdekében rögzítjük. A személyes kapcsolatfelvétel során a tudomásunkra jutott adatokat kapcsolattartása használjuk fel.

 

Az adatkezelés időtartama

Az Ön által önként megadott adatokat addig őrizzük, amíg nem kéri törlését: hírlevelünk esetében leiratkozáskor törlődik az Ön címe. Minden más adat, e-mail címe és az önként megadott információk törlődnek. A szerver által automatikusan rögzített adatok 30 napig állnak rendelkezésünkre, ezt követően csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrizzük meg őket.

 

Az adatokhoz hozzáférők köre

A szerver által rögzített és egy hónapig tárolt adatokhoz a szerverüzemeltetést végző vállalkozás (Sheila Natúrkozmetikm Kft.) rendszergazdája fér hozzá. A hírlevél küldéshez megadott e-mail címekhez az eladó adatkezelője fér hozzá. A webáruházunkba történő regisztrációkor megadott nem nyilvános adataihoz (e-mail cím, jelszó) csak az eladó adatkezelője fér hozzá. A személyes kapcsolatfelvétel során hozzánk került adatait értelemszerűen az kezeli, akivel Ön felvette a kapcsolatot.

 

Fontos figyelmeztetések

Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétett metódus az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozatot nem teszünk.

 

A tárhelyszolgáltató neve és elérhetősége

Dizájnexpressz (4281 Létavértes, Batthyány utca 44.)
Tel.: +36 30 870 8543
Email: info (kukac) dizajnexpessz.hu
Web: https://dizajnexpressz.hu

 

Kapcsolódó weboldalak

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: https://www.naih.hu/
Adatvédelmi törvény: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV
MÚOSZ etikai kódex: http://www.muosz.hu/kodex.php?page=etikai

 

Az adatkezelő

Sheila Natúrkozmetikum Kft. ( 2161 Csomád, Templom utca 8.), Megbízott: Benke László

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Elérhetőségeink

Adatainak kezelésével kapcsolatosan ügyfélszolgálati irodánkon részletes felvilágosítást biztosítunk.
Ügyfélszolgálatunk elérhetősége:
2161 Csomád, Templom utca 8. (előzetes bejelentkezés szükséges)
Tel.: +36 30 180 8757
Nyitva tartás: munkanapokon 8:00 – 16:30
Weboldal: https://www.sheila-kozmetikum.hu/
Online elérhetőségünk: https://www.sheila-kozmetikum.hu/kapcsolat/
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) sheila-kozmetikum.hu
Bármilyen kérdésével forduljon hozzánk bizalommal!

 

Az adatkezelés jogalapja

A webrendszerünk adatkezelési tevékenységét – a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között feleljen meg AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

 

Az adatkezelés

Adatkezelés az internetes honlapon regisztrált felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik. A kezelt adatok körének megnevezése:

– A felhasználó által önkéntesen megadott email cím, telefonszám, valamint a megadott Neve.

– A szolgáltatás használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb adatokkal.

A felsorolt adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

 

Az adatkezelés célja

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (pl.: dokumentumok letöltésének lehetősége, közérdekű- vagy személyre szóló információközlés). A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál. Az anonim látogató azonosító, mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére. Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

 

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja a közösségnek. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti. A szolgáltató a felhasználási feltételekben meghatározott feltételek esetén átmenetileg korlátozhatja a felhasználó jogosultságát a szolgáltatásban. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

 

A személyes adatok törlése

Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

 

Az adatközlés

Nincs adatközlés, csak a regisztrált ügyfelek számára, tárolt adataikról, illetve megvásárolt termékeikről.

 

Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatoknak magas biztonsági szinten 2018.01.01 -én telepített, 24 órás őrzéssel védett, állandó biztonsági felügyelettel titkosított adatfolyammal (https) rendelkező szerveren biztosítjuk a védelmét.

 

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

 

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

Adatkezelési, adatvédelmi tájékoztató (Email kezelés)

Tisztelt Levélíró! Köszönjük, hogy megtisztel bizalmával és kérdésével hozzánk fordul. Kérdésére a legjobb tudásunknak megfelelően kívánunk válaszolni. Társaságunk elkötelezett a személyes adatok védelme biztosítása iránt. Jelen tájékoztatónk célja, hogy amennyiben Ön levelet küld részünkre elektronikus úton, úgy tisztában legyen az Ön által megadott adatok kezelésével.

Adatkezelő adatai
Sheila Natúrkozmetikum Kft.
Cím:  2161 Csomád, Templom utca 8.
Adószám: 26610290-2-13
Cégj.szám: 13-09-197077
Bankszámlaszám: 12021006-01670403-00100004

Adatkezelés jogalapjai: A levele elküldésével Ön kifejezett, önkéntes hozzájárulását adja a megadott adatai lentebb részletezett kezeléséhez. A webrendszerünk adatkezelési tevékenységét – a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között feleljen meg AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, érdeklődés tárgya, üzenet szövege

Az adatkezelés célja, hogy legjobb tudásunknak megfelelően választ adjunk feltett kérdéseire. Tájékoztatjuk, hogy a fenti adatok hiányában nem tudja részünkre elküldeni a levelét elektronikus úton. A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál. Az anonim látogató azonosító, mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére. Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

 A személyes adatok törlése: Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

Adatközlés: Nincs adatközlés, csak a regisztrált ügyfelek számára, azok tárolt adatairól

 

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse a Szolgáltatót a megadott elérhetőségeken.

 

Megadott személyes adatok kategóriái

Személyes adat fogalma: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatait megismerni jogosult személyek: Az Ön által megadott adatokat kizárólag az adatkezelő jogosult megismerni.

Önéletrajzok őrzésének időtartama: Az önkéntesen hozzánk eljuttatott kérdéseket és személyes adatokat 1 évig tároljuk. Ön az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ebben az esetben adatait és e-mailjét töröljük.

 

Önt megillető jogok

Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan tőlünk, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a közvetkező információkhoz hozzáférést kapjon. Pl: adatkezelés céljai; érintett személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; adatok tárolásának tervezett időtartama; ezen időtartam meghatározásának szempontjai. Hozzánk eljuttatott kérése esetén az általunk kezelt személyes adatait rendelkezésére bocsátjuk.

Helyesbítéshez való jog: Kérése esetén indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük az önre vonatkozó pontatlan adatokat. Ön jogosult továbbá arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok- egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő- kiegészítését.

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Ön jogosult arra, hogy adatainak törlését kérje tőlünk, mely kérésének indokolatlan késedelem nélkül eleget teszünk.

Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés ellen tiltakozzon, amennyiben megítélése szerint az adatait jogellenesen kezeljük, vagy adatait az uniós vagy tagállami jogban előírt jogi köztelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Adatkezelés korlátozásához való jog: Kérésére korlátozzuk az adatkezelésünket. Pl: Amennyiben Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, úgy az Ön által kért korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát. Amennyiben megítélése szerint az adatkezelésünk jogellenes, de nem kívánja az adatai törlését, úgy kérheti azok felhasználásának korlátozását.

Adathordozhatósághoz való jog: Kérésére rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatait, továbbá kérésére adatait továbbítjuk az Ön által megadott adatkezelő részére.

Hatósághoz való fordulás joga: Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, melynek elérhetősége:
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9
Telefon: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/ 

 

Jelen tájékoztatót a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (GDPR-rendelet) előírásainak megfelelően készítettük el, ás adatkezelésünk mindenben megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvásároknak.

 

Csomád, 2024. 05. 20.

Regisztrációs és felhasználási feltételek, jognyilatkozat

Üdvözöljük a sheila-kozmetikum.hu oldalon!
A szolgáltatás használatával Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

 

A felhasználási feltételek módosításának lehetősége

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

 

A szolgáltatás

A szolgáltatás jelenti a sheila-kozmetikum.hu weboldal alatt elérhető termék adatbázist, beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját. A szolgáltatást a sheila-kozmetikum.hu nyújtja, mellyel kapcsolatban Ön megértette és elfogadja az alábbiakat:

1. A szolgáltatásba való regisztrációt önállóan megkezdheti a www.sheila-kozmetikum.hu oldalon. Amennyiben regisztráltatni szeretné magát a rendszerben, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet; a felhasználónév és jelszó megadása mellett telefonos elérhetőséget és egyéb adatokat.

2. Regisztrációt követően az Ön által megadott e-mail címre kap értesítést arról, hogy a felhasználói adatai rögzítésre kerültek és használatba veheti a rendszert. A felhasználói adatok titokban tartásáért Ön felel;

3. Az ugyfelszolgalat@sheila-kozmetikum.hu e-mail címen keresztül a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti a felhasználói adataival történő minden jogosulatlan használatról;

4. Felhasználói adatainak elvesztése miatt kizárólag a regisztrációkor használt e-mailben tud új belépési adatokat igényelni az ugyfelszolgalat@sheila-kozmetikum.hu elérhetőségen.

A sheila-kozmetikum.hu mindent megtesz annak érdekében, hogy az ügyfélkapu szolgáltatás kellő technikai és tartalmi biztonsággal, hatékonyan használható legyen, ugyanakkor nem vállal felelősséget a szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából, értesítések technikai vagy híráramlási okokra visszavezethető elmaradásából eredő esetleges károkért. A jelen regisztrációs feltételek megváltoztatásának jogát a sheila-kozmetikum.hu fenntartja, az aktuálisan érvényben lévő változat folyamatosan elérhetők a weboldalon, így a sheila-kozmetikum.hu elhárít mindennemű felelősséget és kártérítési igényt, amely a felhasználás feltételeinek nem vagy hiányos ismeretéből fakad. A webrendszerünk informatikailag zárt rendszerben működik, a felhasználók kizárólag a rájuk vonatkozó adatokat, információkat láthatják.

5. Az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott;

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek. Amint a Szolgáltató tényleges tudomást szerez a vélelmezett félrevezető azonosító használatáról, a Szolgáltató jogosult a felhasználók hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni. Ezt meghaladóan Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait (e-mail cím és címe, telefonos elérhetősége), beleértve az Önéit is, a Szolgáltató összegyűjtse, a regisztrációs folyamathoz felhasználja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

 

Felhasználói magatartás

Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik. Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, illetve felfüggessze azokat a funkciókat, akik vagy amelyek használatával más egyéneket zaklattak a szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalmakkal vagy bármely más nyilvános felületen vagy módon.

 

Tartalom

A Szolgáltató nem felelős a továbbított információért. A jogellenes, vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például – de nem kizárólagosan – az alábbiakat :

– A szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;

– Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető, módosítható vagy indexelhető;

– A Szolgáltató számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking)

– Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy email címeket);

– A szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;

– Megszerzett anyagok publikálása;

– Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel történő létesítése;

– Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése, vagy továbbítása, mint a „spam”, vagy a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket

– Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül, beleértve a képek url-jének közvetlenül a tárolási helyről történő linkelését, publikálását, különösen a Szolgáltató rendszerén kívülre.

– Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a Szolgáltató hivatalosan támogatja vagy hagyta jóvá;

– Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;

– Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása;

– Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;

– Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációkor megadott adatok alapján Felhasználóinak célzott hirdetéseket reklámleveleket, valamint a levelek végén található reklámot küldjön az Szolgáltató üzenetkezelő funkcióján keresztül. E-mail cím megváltoztatása, profil törlése az e-mail cím átírása vagy profil törlése csak a regisztráció során megadott e-mail címről kérhető. Elhunyt személyek adatlapjának töröltetése ügyében egy közeli hozzátartozó vagy hivatalos képviselet járhat el a szükséges dokumentumok bemutatásával.

 

Szavatosság kizárása

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. Ön beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

Felek a Szerződéssel kapcsolatosan felmerülő vitájukat elsősorban békés úton, tárgyalásokkal kívánják egymással rendezni. Amennyiben a tárgyalások kezdetét követő 30 napon belül a Felek nem jutnak megegyezésre, úgy jogi úton rendezik a felmerült vitatott kérdéseket.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

 

Nemzetközi használat

Az internet globális természetéből fakadóan Ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak. A szolgáltatás keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, „ahogy vannak”, úgy bocsáttatnak rendelkezésre.

 

Jognyilatkozat

A jelen honlapon megjelenő tartalmak, képi megoldások és logók szerzői jogvédelem alá esnek, a sheila-kozmetikum.hu tulajdonát képezik. A szerzői jogok gyakorlására kizárólag a sheila-kozmetikum.hu jogosult. A dokumentumokat, jogokat, képeket vagy azok részleteit a sheila-kozmetikum.hu előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni, illetve közzétenni tilos. A sheila-kozmetikum.hu fenntartja a jogot, hogy weboldalán módosításokat, átdolgozást, fejlesztést végezzen, de nem garantálja a weboldalhoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentes voltát. A weboldal nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget az üzemeltetője kifejezetten kizárja. A honlapon található információk szolgáltatása és gyűjtése az aktuális adatvédelmi jogszabályok előírásait figyelembe véve történik, a sheila-kozmetikum.hu szerzői jogvédelem alatt álló anyagot csak a jogvédelemmel rendelkező személy vagy szervezet előzetes engedélye vagy hozzájárulása esetében közöl.

Cookie-kezelési szabályzat

Mi is az a süti?

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

https://www.sheila-kozmetikum.hu/ milyen sütiket és mire használ?

https://www.sheila-kozmetikum.hu/ a sütiket a következő célokból használja

információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használja Ön a weboldalt – annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,

anonimizált használati és forgalmi statisztikát gyűjtése weboldalunk fejlesztése céljából,

az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és annak funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az Ön által végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk használatát.

 

Statisztikát biztosító sütik

Honlapunk a Google AdWords remarketing szolgáltatásának követő kódjait is használja annak érdekében, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon személyre szabott hirdetésekkel érje el. Ezeket a cookie-kat Ön a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le az ott található utasítások szerint.

A Google hirdetésekkel kapcsolatos adavédelmi irányelveiről ide kattintva tájékozódhat.

A Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek – mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.

A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide.

Kampányaink sikerességének mérésére hirdetőpartnereinktől származó, harmadik fél általi sütiket is használunk (pl. Google AdWords Conversion Tracking, Facebook ( Részletek) ). Ezeket csak bizonyos cél al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Fontos!

A GA-szolgáltatás igénybevétele keretében nem gyűjtjük és nem tároljuk az Ön nevét vagy lakcímét, a gyűjtött adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására, továbbá nem engedélyezzük, hogy a Google ezeket saját céljaira használja, azok kizárólag összesítő statisztikák alapjául szolgálnak.

Segítség!

Azok a látogatóink, akik nem szeretnék, hogy a GA jelentést készítsen honlapunkon folytatott tevékenységükről, telepíthetik a GA ún. letiltó böngészőbővítményét. Ez a kiegészítő arra utasítja a GA-t, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára.

Ha le szeretné tiltani a GA webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót!

Törlés!

Ha törölni kívánja a honlapunkról származó sütiket, vagy nem kívánja használni azokat, kérjük informálódjon az alábbi tájékoztatásokból attól függően, hogy Ön milyen böngészővel rendelkezik:

Cookie beállítás az Internet Explorer-ben

Cookie beállítás a Firefox-ban

Cookie beállítás a Chrome-ban

Cookie beállítás a Safari-ban

Felhívjuk figyelmét, hogy cookie-k tiltása esetén előfordulhat, hogy bizonyos elemek és a weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető!

0
    0
    Kosarad
    A kosár üresTermékek