https://sheila-kozmetikum.hu/  portál szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére használhatja. A regisztrált felhasználó felelős a felhasználói nevével végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszó biztonságban tartásáért.   


A regisztrációkor nem élő vagy nem látogatott postafiókhoz tartozó e-mail cím megadása miatt keletkező bármilyen kárért, adatvesztésért az  Benke Investment Kft. nem vállal felelősséget. 


 Az  Benke Investment Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a https://sheila-kozmetikum.hu/  kellő technikai és tartalmi biztonsággal, hatékonyan használható legyen, ugyanakkor nem vállal felelősséget a szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért.

A jelen regisztrációs feltételek, és adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatait, dokumentumainak megváltoztatásának jogát az  Benke Investment Kft. fenntartja, az aktuálisan érvényben lévő változat folyamatosan elérhető a weboldalon, így az Benke Investment Kft. elhárít mindennemű felelősséget és kártérítési igényt, amely a felhasználás feltételeinek nem vagy hiányos ismeretéből fakad.

A jelen honlapon megjelenő tartalmak, képi megoldások és logók szerzői jogvédelem alá esnek, a Benke Investment Kft. tulajdonát képezik. A szerzői jogok gyakorlására kizárólag az Benke Investment Kft. jogosult. 

A dokumentumokat, jogokat, képeket vagy azok részleteit a Benke Investment Kft. előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni, illetve közzétenni tilos. 

Az Benke Investment Kft. fenntartja a jogot, hogy weboldalán módosításokat, átdolgozást eszközöljön. A Benke Investment Kft. nem garantálja a weboldalhoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentes voltát. A weboldal nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Benke Investment Kft. kifejezetten kizárja.  A honlapon található információk szolgáltatása és gyűjtése az aktuális adatvédelmi jogszabályok előírásait figyelembe véve történik, a Benke Investment Kft. szerzői jogvédelem alatt álló anyagot csak a jogvédelemmel rendelkező személy vagy szervezet előzetes engedélye vagy hozzájárulása esetében közöl.

Benke Investment Kft.

Cím: 2100 Gödöllő, Nap utca 7/A
ugyfelszolgalat@sheila-kozmetikum.huTájékoztatjuk, hogy a Benke Investment Kft. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően kezeli és tárolja az e-mailben szereplő személyes adatokat. 

További információk: 

Regisztrációs feltételek, jognyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi tájékoztató ( Email kezelés)

Regisztráció